Köpinformation

Vänd er med förtroende till oss

GDPR

General Data Protection Regulation. Enligt GDPR får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du gör en beställning hos KGL-Produkter godkänner du medvetet att KGL-Produkter lagrar de uppgifter som behövs för att kunna fullfölja din beställning, d.v.s. Namn, Adress, Telefonnummer, E-mailadress och vad som beställes. Avsändande IP-adress registreras av säkerhetsskäl. Vid beställning förutsättes att beställaren har läst igenom försäljningsvillkor och därför medvetet godkänner hanteringen av personuppgifter som lämnats. Du har rätt att när som helst ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos KGL-Produkter. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska ändras eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt GDPR att du sänder in en undertecknad begäran till KGL-Produkter för att säkerställa behörighet. Kontakta oss först via mail eller telefon för mer information. Meddelande om borttagandet skickas av personuppgiftsansvarig via svarsmailet eller till postadress för begärans inkommande. Det finns ingen ambition hos KGL-Produkter att samla in uppgifter som inte är relevanta för verksamheten. Därutöver sker ingen som helst verksamhet att dina personuppgifter eller e-mailadress eller hamnar hos tredje part, utan uppgifterna är endast till för att kommunicera mellan dig som kund och KGL-Produkter som leverantör av dina beställda varor och tjänster. Personuppgifter lagras inte längre tid än nödvändigt och högst ett år efter din senaste beställning för att täcka eventuella efterbeställningar.

Hos oss kan du välja att betala med Faktura, delbetalning eller kortbetalning.

OBS! Vid köp över 30,000 kr måste du kontakta oss för manuell hantering.

POLICY - KONFLIKTMETALLER

KGL- Produkter jobbar aktivt för att säkerställa att inga konfliktmineraler finns i produkter levererade från KGL- ProdukterKGL- Produkter leverantörer förväntas vidta åtgärder för att försäkra att delar eller produkter till KGL- Produkter är konfliktfria, dvs inte kommer från konfliktområden specificerade enligt "Section 1502 Dodd-Frank act" . De mineraler som definieras som konfliktmineraler är: Leverantörer som levererar produkter där ovanstående ämnen kan misstänkas ingå, skall intyga att produkterna är konfliktmetallfria.

Fakturabetalning.

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du  ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är  bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha  några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av BUTIKSNAMN överlåtna till Svea Ekonomi AB. 
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta  att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. 
Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.  Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst.  Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. 
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta  att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. 

Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.  
Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta,  uppläggningsavgift 295 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %. Uppläggningsavgift för 6 månader 195 kr.

Samtliga priser i butiken visas inklusive moms. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar, som ligger utanför vår kontroll. KGL-Produkter förbehåller sig rätten till det försålda tills full likvid erlagts. Äganderättsförbehåll. Alla varor förblir KGL-Produkters egendom till dess att full betalning erlagts. Restorder. Är någon vara tillfälligt slut, kontaktar vi er och erbjuder en annan vara om det är möjligt. Vi sänder varan så snart vi har fått in den på lager igen. Restnoterad vara sändes alltid fraktfritt och utan expeditionsavgift. Vi reserverar oss för eventuella bild-, pris- och skrivfel.
KGL- Produkter är godkänd av Svea Ekonomi för faktura/ delbetalning/ kortbetalning.
Vårt IBAN kontonummer är: SE7280000833600130409824. Bankens BIC/SWEDSESS.
Bankgiro nr:5763-4685

Med vänliga hälsningar/ Kind regards

Kjell Karlsson