Köpinformation.

Företagsfaktura
Följande gäller för kunder som handlar i egenskap av företag och väljer betalning via faktura ("företagsfaktura").
 
Kreditprövning: Vid ansökan om betalning via företagsfaktura genomförs sedvanlig kreditprövning, vilket kan innebära att en kreditupplysning inhämtas.
 
Betalningsvillkor: Förfallodatum och övriga villkor för företagsfaktura framgår av fakturan. Vid fakturabetalning ska betalningen ha mottagits senast 30 dagar från fakturadatum (eller det datum som framgår av fakturan). Vid dröjsmål med betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta om 2 % per månad från förfallodatum till dess full betalning sker.
 
Överlåtelse: Samtliga företagsfakturor kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634 ("Svea Bank"). Alla betalningar med anledning av fakturan ska erläggas till Svea Bank.
 
GDPR: Vid betalning via företagsfaktura kommer fakturan att överlåtas till Svea Bank AB och vi delar då företagskundens personuppgifter med Svea Bank. Svea Bank är personuppgiftsansvarig för de fordringar som vi har överlåtit till Svea Bank. För detaljerad information om Svea Banks behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Sveas dataskyddsinformation som finns tillgänglig på https://www.svea.com/dataskydd eller kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08-514 931 13 eller swp@svea.com. Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com.
 
Hälsningar,

Svea payments

Samtliga priser i butiken visas inklusive moms. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar, som ligger utanför vår kontroll. KGL-Produkter förbehåller sig rätten till det försålda tills full likvid erlagts. Äganderättsförbehåll. Alla varor förblir KGL-Produkters egendom till dess att full betalning erlagts. Restorder. Är någon vara tillfälligt slut, kontaktar vi er och erbjuder en annan vara om det är möjligt. Vi sänder varan så snart vi har fått in den på lager igen. Restnoterad vara sändes alltid fraktfritt och utan expeditionsavgift. Vi reserverar oss för eventuella bild-, pris- och skrivfel.

KGL- Produkter är godkänd av Svea Ekonomi för faktura/ delbetalning/ kortbetalning.

IBAN kontonummer är: SE7280000833600130409824. Bankens BIC/SWEDSESS.

Bankgiro nr:5763-4685

Med vänliga hälsningar/ Kind regards

Kjell Karlsson